Lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu

Thông số chính

Năng Suất Sinh Hơi : 3.000 Kg/h

Áp Suất Làm Việc : 1 - 20 bar

Nhiệt Độ Hơi Bão Hòa : 100 - 212 C

Mô tả chi tiết

Hình ảnh sản phẩm

Năng lượng tối ưu, hiệu quả tối đa