Dự án: Thiết kế, chế tạo và lắp đặt Hệ thống cấp nhiệt, lưu trữ và phối trộn nhũ tương nhựa đường

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ NHC

Địa điểm: Đường 7A, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng