KHU PHỨC HỢP TẮM BÙN KHOÁNG NÓNG TRÊN ĐẢO

Dự án: Thiết kế, chế tạo và lắp đặt Hệ thống xử lý bùn khoáng nóng và gia nhiệt nước khoáng nóng hồ bơi.

Chủ đầu tư: MERPERLE HÒN TẰM MUD BATH

Địa điểm: Đảo Hòn Tằm – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>