HỆ THỐNG CẤP NHIỆT , LƯU TRỮ VÀ PHỐI TRỘN NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG

Dự án: Thiết kế, chế tạo và lắp đặt Hệ thống cấp nhiệt, lưu trữ và phối trộn nhũ tương nhựa đường

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ NHC

Địa điểm: Đường 7A, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>