Thông số

Đơn vị

MÃ HIỆU LÒ HƠI

VNB-3000.TS

VNB-5000.TS

VNB-10000.TS

VNB-15000.TS

VNB-20000.TS

VNB-25000.TS

VNB-30000.TS

VNB-40000.TS

Năng suất sinh hơi                                 

kg/h

3.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

40.000

Áp suất làm việc                                        

bar

1-20

1-20

1-20

1-20

1-20

1-20

1-20

1-20

Nhiệt độ hơi bão hòa                                       

oC

100-212

100-212

100-212

100-212

100-212

100-212

100-212

100-212